Портфолио

Пример работы №1

Тенденції викладання комп’ютерних дисциплін нерозривно пов’язані з формуванням у студентів компетенцій використання технологій e-learning для самостійного розширення своїх знань, набуття практичних навичок і професійних компетенцій.
Демонстрація різниці між 2D і 3D об’єктами із використанням технології доповненої реальності у контексті вивчення дисциплін «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні». При наведенні камери на 2D креслення над кресленням з’являється відповідна 3D модель. Обертання креслення на робочому столі дозволяє продивитись 3D модель з усіх сторін.

comments powered by HyperComments

Web GL

Підходить для комп'ютерів з хорошою продуктивністю

РЕКОМЕНДУЄМО
  • Працює у всіх браузерах з підтримкою WebGL
  • Ваш браузер підтримує WebGL
  • Рекомендуємо для запуску браузер Firefox
  • Працює у всіх браузерах з підтримкою WebGL
  • Ваш браузер підтримує WebGL
  • Рекомендуємо для запуску браузер Firefox
Запустити